Geachte bezoeker,

U bevindt zich nu op de voormalige website van de beweging ‘Notaris voor Rechtszekerheid’.

De beweging werd begin 2012 gelanceerd met als uiteindelijk oogmerk het behoud van de rechtszekerheid in Nederland. Zij toetste onder de notarissen en kandidaat-notarissen of men het hier wel of niet mee eens was en of daartoe als eerste stap het roer binnen de KNB om zou moeten.
 
Meer dan de helft van het Nederlandse Notariaat reageerde en 85% van de stemmers was ‘vóór’. Een Visiestuk werd door de beweging opgesteld; de prioriteiten werden bepaald; bestuursleden werden voorgedragen; zij onderschreven de visie en de prioriteiten ten volste; zij zijn op 12 april jl. door de Ledenraad van de KNB benoemd.
 
Het nieuwe KNB bestuur werkt nu hard aan de nieuwe koers van de KNB. Het Nederlandse notariaat  wordt door KNB nieuwsbrieven over de verdere voortgang geïnformeerd. Met een blijvende nieuwsvoorziening vanuit ‘Notaris voor Rechtszekerheid’  zou een dubbelfunctie ontstaan. Daarom is deze website niet meer operationeel.
 
Mocht u eventueel vragen hebben, kunt u hier met ons in contact treden.